Vil du klage over en maler i Randers?

Det er ikke dit job at overse en maler hvert sekund i det arbejde malere laver for dig i Randers. Derfor er der selvfølgelig nogle regler der beskytter dig hvis det arbejde der udføres ikke er godt nok. I har alle nok hørt om reklamationsret og klager i forhold til almindelige køb af ting i butikker – det er ikke meget anderledes indenfor byggebranchen. Det betyder at der hersker et sæt klare regler der beskytter dig hvis du ikke får det ud af arbejdet malerne i Randers har udført.

Hvordan fungerer en reklamation/klage mod en maler i Randers?

En reklamation/klage indenfor byggebranchen fungerer sådan, at du ved opdagelse af fejl i leverancer, mangler på byggeriet, ødelagte ting, dårlig kvalitet, aftaler som ikke er blevet overholdt ovs, har lovmæssigt ret til at klage over din maler i Randers.
Typiske klager i forhold til malerarbejde i Randers vil handle om dårlig kvalitet af maling, pletter på ejendele der skulle have været passet på, regningen blev meget dyrere end aftalt, buler eller ridser pga. stier el. lign osv.
Malere i Randers

Hvordan kommer en klage på tale ved en maler i Randers?

Hvis du har noget at klage eller reklamere over skal du som udgangspunkt altid gøre din maler i Randers opmærksom på det først. Det er malerfirmaet der skal ordne det – og hvis de gør det inden for så hurtigt som muligt, så kan det ikke betragtes som en formel klage. Skulle malerne i Randers benægte at der er mangler eller skader sket og benægter de at der er deres ansvar så har du ret til at klage til byggeriets klage- og ankenævn, civile domstole og Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder.